Hooibeheer

advanta

Rekenhulp

Productinformatie

  • Zaaizaadhoeveelheid 15 kg/ha
  • 16 bloemen- en kruidensoorten
  • Voor bermen die gehooid worden

Het meerjarige mengsel Hooibeheer bestaat uit 16 soorten bloemen en kruiden voor voedselrijke bermen/dijken, die gehooid worden. Dit mengsel met landschappelijke uitstraling wordt halfhoog en kan worden gezaaid van maart t/m september. Voor of na de winter dit mengsel afmaaien tot boven de rozetten van de meerjarige soorten (> 10 cm) óf kiezen voor gefaseerd maaibeheer.

Agrimonie Goudgeel Meerjarig Agrimonia eupatoria
Cichorei Blauw Meerjarig Cichorium intybus
Echt walstro Geel Meerjarig Galium verum
Gele morgenster Geel Eénjarig Tragopogon pratensis
Glad walstro Wit Meerjarig Galium mollugo
Grasklokje Blauw Meerjarig Campanula rotundifolia
Groot streepzaad Roze Tweejarig Crepis biennis
Knoopkruid Purper Meerjarig Centaurea jacea
Margriet Wit Meerjarig Leucanthemum vulgare
Pastinaak Geel  Meerjarig Pastinaca sativa
Rode klaver Roze/rood Meerjarig Trifolium pratense
Rolklaver Goudgeel Meerjarig Lotus corniculatus
Veldlathyrus Geel Meerjarig Lathyrus pratensis
Wilde peen Wit Meerjarig Daucus carota
Wilde reseda Groen/wit Eénjarig Reseda lutea
Witte klaver Wit Meerjarig Trifolium repens