Speciaalmengsel 3A

advanta

Rekenhulp

Productinformatie

  • Zaaizaadhoeveelheid 15 kg/ha
  • 22 bloemen- en kruidensoorten
  • Meerjarig inheems mengsel

Speciaalmengsel 3A is geschikt voor natte, voedselrijke gronden en geeft een halfhoge vegetatie. Het meerjarige mengsel bestaat uit 22 inheemse bloemen en kruiden, die in het eerste jaar weinig bloei geven. Zaaien kan van maart t/m september. Advies voor het onderhoud: voor/na de winter afmaaien tot boven de rozetten (> 10 cm) of gefaseerd maaibeheer.

Brunel Paars/blauw Meerjarig Prunella vulgaris
Echte koekoeksbloem Roze Meerjarig Lychnis flos cuculi
Gele lis Geel Meerjarig Iris pseudacorus
Gevleugeld hertshooi Geel Meerjarig Hypericum tetrapterum
Gewone dotterbloem Geel Meerjarig Caltha palustris
Gewone engelwortel Wit of Roze Twee- of meerjarig Angelica sylvestris
Gewone veldbies Groen Meerjarig Luzula campestris
Grote ratelaar Geel Eénjarig Rhinanthus angustifolius
Grote wederik Geel Meerjarig Lysimachia vulgaris
Hazezegge   Meerjarig Carex ovalis
Kale jonker Rood/paars Twee- of meerjarig Cirsium palustre
Kantig hertshooi Geel Meerjarig Hypericum maculatum
Kattestaart Lila/Rood Meerjarig Lythrum salicaria
Kleine ratelaar Geel Eénjarig Rhinanthus minor
Leverkruid Roze/Wit Meerjarig Eupatorium cannabinum
Moerasrolklaver Geel Meerjarig Lotus pedunculatus
Moerasspirea Geel Meerjarig Filipendula ulmaria
Poelruit Geel Meerjarig Thalictrum flavum
Scherpe boterbloem Geel Meerjarig Ranunculus acris
Valeriaan Wit/roze Meerjarig Valeriana officinalis
Watermunt Wit Meerjarig Mentha aquatica
Wilde bertram Wit Meerjarig Achillea ptarmica