Speciaalmengsel 41

advanta

Rekenhulp

Productinformatie

  • Zaaizaadhoeveelheid 15 kg/ha
  • 41 bloemen- en kruidensoorten
  • Voor voedselrijke bosgronden

Voor voedselrijke bosgrond is speciaalmengsel 41 een goede match. Het mengsel bestaat uit 41 soorten bloemen en kruiden, die samen een bloeirijke vegetatie met een landschappelijk karakter creëren. Zaai speciaalmengsel 41 van maart tot september. Advies voor het onderhoud: gefaseerd maaibeheer óf voor/na de winter afmaaien tot boven de rozetten van de meerjarige soorten (> 10 cm).

Beemdooievaarsbek Rood/paars Meerjarig Geranium pratense
Behaarde boterbloem Geel Eénjarig Ranunculus sardous
Bitterzoet Violet Meerjarig Solanum dulcamara
Bochtige smele Gras Meerjarig Deschampsia flexuosa
Boerenwormkruid Geel Meerjarig Tanacetum vulgare
Bosandoorn Donkerrood Meerjarig Stachys sylvatica
Bosanemoon Wit Meerjarig Anemone nemorosa
Bosgerst Gras   Hordelymus europaeus
Bosgierstgras Gras Meerjarig Milium effusum
Boskortsteel Gras Meerjarig Brachypodium sylvaticum
Boswalstro Wit Meerjarig Galium sylvaticum
Christoffelkruid Wit Meerjarig Actaea spicata
Daslook Wit Meerjarig Allium ursinum
Eenbloemig parelgras Gras Meerjarig Melica uniflora
Gele anemoon Geel Meerjarig Anemone ranunculoides
Gevlekte aronskelk Lichtgroen Meerjarig Arum maculatum
Gewone agrimonie Geel Meerjarig Agrimonia eupatoria
Gewoon nagelkruid Geel Meerjarig Geum urbanum
Grote veldbies grasachtige   Luzula campestris
Grote wederik Geel Meerjarig Lysimachia vulgaris
Hangende zegge Grasachtige Meerjarig Carex pendula
Hardzwenkgras Gras Meerjarig Festuca ovina cinerea
Holwortel Purper Meerjarig Corydalis cava
Hondsdraf Blauw/violet Meerjarig Glechoma hederacea
IJle zegge Grasachtige Meerjarig Carex remota
Knikkend parelgras Gras Meerjarig Melica nutans
Knopig helmkruid Wit Meerjarig Scrophularia nodosa
Kropaar Gras Meerjarig Dactylis glomerata
Lievevrouwebedstro Wit Meerjarig Asperula odorata
Mannetjesereprijs Lila Meerjarig Veronica officinalis
Prachtklokje Blauw Meerjarig Campanula persicifolia
Reuzenzwenkgras Gras Meerjarig Festuca gigantea
Robertskruid Rood Eénjarig Geranium robertianum
Ruwe smele Gras Meerjarig Deschampsia cespitosa
Schaduwgras Gras Meerjarig Poa nemoralis
Schaduwkruiskruid Geel Meerjarig Senecio nemorensis subsp.fuchsii
Schermhavikskruid Geel Meerjarig Hieracium umbellatum
Slangekruid Blauw Eénjarig Echium vulgare
Slanke sleutelbloem Geel Meerjarig Primula elatior
Valse salie Geel Meerjarig Teucrium scorodonia
Witte veldbies Wit Meerjarig Luzula luzuloides