Grutto weidevogelmengsel

LG
€ 55,00

Rekenhulp

Productinformatie

  • met 10 soorten kruiden
  • geeft een impuls aan de kruidenrijkdom van het grasland
  • voedselrijke omgeving voor weidevogels

Het Gruttomengsel is een kruidenvegetatie voor het stimuleren en handhaven van de weidevogelstand in het belang van landbouw en natuurbeheer. Het mengsel bestaat uit 10 soorten kruiden, die op alle gronden ingezaaid kunnen worden van maart t/m september. Dit kruidenmengsel kan worden gezaaid met een weidegrasmengsel, met 2 kg gruttoweidevogelmengsel en 30 kg weidegras per hectare.

Cichorei Cichorium intybus Blauw
Echte koekoeksbloem Lychnis flos cuculi Roze
Gewone hoornbloem Cerastium fontanum  Wit
Gewone rolklaver Lotus corniculatus Geel
Kruipende boterbloem Ranunculis repens Geel
Margriet Chrysanthemum leucanthemum Wit
Pinksterbloem Cardamine pratensis Wit/roze
Rode klaver Trifolium pratense Rood
Smalle weegbree Plantago lanceolata Wit
Witte klaver Trifolium repens Wit