Grutto weidevogelmengsel

LG
€ 53,50

Rekenhulp

Productinformatie

  • met 10 soorten kruiden
  • geeft een impuls aan de kruidenrijkdom van het grasland
  • voedselrijke omgeving voor weidevogels

Het Gruttomengsel is een kruidenvegetatie voor het stimuleren en handhaven van de weidevogelstand in het belang van landbouw en natuurbeheer. Het mengsel bestaat uit 10 soorten kruiden, die op alle gronden ingezaaid kunnen worden van maart t/m september. Dit kruidenmengsel kan worden gezaaid met een weidegrasmengsel, met 2 kg gruttoweidevogelmengsel en 30 kg weidegras per hectare.

Gewone hoornbloem Wit Meerjarig Cerastium fontanum 
Cichorei Blauw Meerjarig Cichorium intybus
Echte koekoeksbloem Roze Meerjarig Lychnis flos cuculi
Gele honingklaver  Citroengeel Meerjarig Melilotus officinalis
Gewone rolklaver Geel Meerjarig Lotus corniculatus
Kruipende boterbloem Geel Meerjarig Ranunculis repens
Pinksterbloem Wit/roze Meerjarig Cardamine pratensis
Rode klaver Rood Meerjarig Trifolium pratense
Smalle weegbree Wit Meerjarig Plantago lanceolata
Witte klaver Wit Meerjarig Trifolium repens