Is elke bodem geschikt voor veldbloemen?

De veldbloemenmengsels die je bij ons kunt bestellen zijn enorm veelzijdig. De veldbloemen stellen weinig speciale eisen aan de bodem waarop ze groeien, in tegenstelling tot veel struiken en bomen. Toch geldt voor alle levende planten: de bodem bepaalt mede het resultaat! Lees hieronder waar je op moet letten.

Allereerst: omdat de meeste van onze mengsels veel verschillende soorten wilde bloemen bevatten, is de slagingskans zeer hoog. Er zitten (bijna) altijd wel meerdere soorten in die zich thuis voelen op jouw bodem. De samenstelling van je bodem en de standplaats bepalen dus welke bloemen in je mengsel het best tot hun recht komen.

Tip: is je bodem aan verbetering toe (zie hieronder)? Kies dan een bloemenmengsel met een groot aantal soorten, zoals onder andere Veldbloemen 2 of Kleur & Geur!

Welke grondsoort heb ik?

Voor je gaat beginnen is het goed om te weten op welke grondsoort je gaat zaaien. In Nederland hebben we 4 hoofdsoorten bodems: klei, veen, zand en leem. Weet je niet zeker welke grond je hebt? Hier vind je een mooie grondsoortenkaart van Nederland

Veldbloemen zaaien op kleigrond

Kleigrond is zeer goede landbouwgrond: de grond is rijk aan voeding en heeft een groot vochthoudend en vochtleverend vermogen. Kleigrond is zware grond: in het voorjaar warmt de bodem veel langzamer op dan zandgrond en hij laat zich moeilijker bewerken. Er zijn volop wilde bloemen die het goed doen op kleigrond, als je onze tips in acht neemt.

Tips bij het zaaien op kleigrond:

  • Bewerk de grond niet te vroeg in het voorjaar; maar pas wanneer hij genoeg opgedroogd is
  • Zaai niet te vroeg, de bodemtemperatuur moet voldoende hoog zijn. In de loop van mei is kleigrond doorgaans voldoende opgewarmd om te zaaien
  • Indien mogelijk kan je de grond wat verschralen (lichter maken) door hem diep om te spitten of er lichtere grond doorheen te mengen
  • Zeker niet bemesten! Kleigrond is al rijk, en de meeste bloei krijg je op armere grond

Veldbloemen zaaien op veen en leem

Ook veengrond en leemgrond is rijk aan voedingsstoffen. Echte veengrond is lastig te bewerken. Bij het zaaien op veen en leemgrond gelden dezelfde tips als bij klei. Wanneer de grond te slecht bewerkbaar is, kan je het beste grond aanvoeren waarop je de bloemen inzaait.

Veldbloemen zaaien op zandgrond

Zandgrond is in vele opzichten de tegenhanger van kleigrond. Zandgrond is doorgaans vrij arm aan voeding. Zand kan weinig vocht vasthouden en is gevoelig voor verdroging. Onze bloemenmengsels zijn prima te zaaien op zandgrond, hierbij enkele tips:

  • Zandgrond warmt in het voorjaar snel op. Afhankelijk van het weer kan je vanaf de loop van april aan de slag. Check wel even of de bodem al goed opgewarmd is
  • Bewerk zandgrond als het kan alleen oppervlakkig. Als het toch nodig is om te spitten, moet je de grond daarna terug aandrukken, anders wordt je bodem al snel te droog
  • Zandgrond is droogtegevoelig. Veldbloemen kunnen met heel weinig water toe, maar zeker tijdens de kieming en de eerste weken daarna moet je opletten dat de bovenlaag van je zandgrond niet te droog wordt
  • Vaak zitten er veel onkruidzaden in zandgrond. Een goede manier om van onkruid af te komen is een vals zaaibed. Bewerk je grond alsof je bloemen zou gaan zaaien en blijf er een aantal weken vanaf. Veel onkruiden zullen ontkiemen, die kun je weghalen en daarna bloemen inzaaien
  • Ook op zandgrond is bemesten niet nodig, op arme grond zullen je bloemen rijkelijk bloeien

Bodemproblemen

Nu je weet op welke soort bodem je gaat zaaien, is het goed om nog even na te gaan of er problemen spelen die het zaaien of de groei van je bloemen in de weg kunnen staan:

Onkruid

Onkruid kan het plezier van je wilde bloemenveld flink verstoren. Geen enkele bodem in compleet vrij van onkruidzaden, en de aanwezigheid van wat onkruidplantjes tussen je bloemen is helemaal niet erg. De onkruiddruk kan soms echter zo hoog zijn dat de onkruiden je bloemen verdringen, waardoor je niet het resultaat krijgt waar je op hoopt. Vooral bodems die lang verwaarloosd zijn en soms ook opgebrachte grond kan enorm veel onkruidzaad bevatten.

Is dit bij jouw bodem het geval? Maak dan zeker een vals zaaibed, liefst meerdere keren voordat je bloemen gaat zaaien. Je kan ook overwegen de bodem een heel jaar ‘schoon’ te houden, dus steeds de onkruiden laten kiemen en verwijderen, om je bodem wat schoner te maken.

Bodemverdichting

In veel bodems in Nederland is verdichting aan de orde. Wanneer er met zware machines gereden wordt, bijvoorbeeld bij nieuwbouw, wordt de bodem dermate vastgereden dat er zogenaamde verdichte lagen ontstaan. Deze verdichting is funest voor alle planten: wortels kunnen er niet doorheen, en bodemvocht vanuit het grondwater kan niet naar boven stijgen. Als de bodem onder jouw bloemenveld verdicht is, moet je dit eerst oplossen. Ondiepe verdichting kan je oplossen door de grond goed te spitten. Zit de dichte laag dieper, dan moet er een graafmachine aan te pas komen.

Wateroverlast

In veel tuinen is de ontwatering niet optimaal. Als jouw bodem vaak heel nat is en/of heel lang nat blijft na regen, zullen de meeste wilde bloemen niet goed groeien. Het is dan verstandig om de oorzaak van de wateroverlast weg te nemen, bijvoorbeeld bodemverdichting of een laagte in het perceel.

Klaar om te gaan zaaien? Kies hier je bloemenmengsel met het keuzefilter >