Bosrand

advanta

Rekenhulp

Productinformatie

  • Zaaizaadhoeveelheid 1,5 gr/m2
  • 19 bloemen- en kruidensoorten
  • Voor bosranden en schaduwrijke plaatsen

Het inheemse mengsel Bosrand bestaat uit 19 soorten bloemen en kruiden, die geschikt zijn voor bosranden en schaduwrijke plaatsen. Het meerjarige mengsel kan worden gezaaid van maart t/m september en geeft weinig bloei in het eerste jaar. Advies voor het onderhoud: voor/na de winter afmaaien tot boven de rozetten (> 10 cm) of gefaseerd maaibeheer.

Akkerkool Lapsana communis Geel
Boerenwormkruid Tanacetum vulgare Geel
Bosandoorn Stachys sylvatica Rood
Bosvergeet-mij-nietje Myosotis sylvatica Blauw 
Brunel Prunella vulgaris Paars/blauw
Dagkoekoeksbloem Silene dioica Rood
Fluitekruid Anthriscus sylvestris Wit
Gewone engelwortel Angelica sylvestris Wit
Klein streepzaad Crepis capillaris Geel
Knopig helmkruid Scrophularia nodosa Wit
Koninginnekruid Eupatorium cannabinum Roze
Look zonder look Alliaria petiolata Wit
Moerasspirea Filipendula ulmaria Geel
Vingerhoedskruid Digitalis purpurea Gemengd
Vogelwikke Vicia cracca Blauw/paars