Staygreen 1 Berm

advanta

Rekenhulp

Productinformatie

  • Zaaizaadhoeveelheid 56 kg/ha
  • 11 soorten grassen en kruiden
  • Laagblijvend mengsel voor groenverrijking

Staygreen 1 voorziet in een meerjarige gras-/kruidenvegetatie, die jaarrond groen blijft. De grassen en kruiden in het mengsel Staygreen 1 zijn een ideale voedselbron voor verschillende nuttige insecten. Staygreen 1 is een allround oplossing voor bermbeheer en dit mengsel kan in elke berm worden toegepast. Het laagblijvende mengsel zorgt voor een verkeersveilige afbakening.

Duizendblad Achillea millefolium Wit
Gewone brunel Prunella vulgaris Paars/blauw
Hazenpootje Trifolium arvense Roze/rood
Knoopkruid Centaurea jacea Blauw
Margriet Leucantheneum vulgare Wit
Muskuskaasjeskruid Malva moschata Roze 
Rode klaver Trifolium pratense Steenrood
Rolklaver Lotus cornuculatis Geel
Roodzwenk- en struisgras    
Smalle weegbree Plantago lanceolata Zwart/bruin
Witte klaver Trifolium repens Wit