Buiten de bebouwde kom

advanta

Rekenhulp

Productinformatie

  • Zaaizaadhoeveelheid 15 kg/ha
  • 14 bloemen- en kruidensoorten
  • Voor schrale bermen in buitengebied

Een meerjarig kleurrijk mengsel, dat een bloeiende vegetatie biedt voor schrale bermen in het buitengebied. Het mengsel Buiten Bebouwde Kom bestaat uit 14 soorten bloemen en kruiden, die goed passen op voedselarme gronden. Zaai het mengsel van maart t/m september en zorg voor afmaaien voor of na de winter tot boven de rozetten van de meerjarige soorten (> 10 cm).

Blauwe lupine Blauw Meerjarig Lupinus perenne
Bolderik Purper Eénjarig Agrostemma githago
Duizendblad Wit Meerjarig Achillea millefolium
Gele ganzenbloem Geel Eénjarig Chrysanthemum segetum
Gele lupine Geel Eénjarig Lupinus luteus
Gele morgenster Geel Eénjarig Tragopogon pratensis
Klaproos Rood Eénjarig Papaver rhoeas
Kleine pimpernel Rood/bruin Meerjarig Sanguisorba minor
Korenbloem Blauw Eénjarig Centaurea cyanus
Koriander Roze/wit Eénjarig Coriandrum sativum
Margriet Wit Meerjarig Leucanthemum vulgare
Marokkaans leeuwebekje Gemengd Eénjarig Linaria maroccana
Ridderspoor Blauw Meerjarig Delphinium elatum
Vlas Wit Eénjarig Linum perenne